Zgłoś udział

Przyjazna Przychodnia to największy w Polsce system rekomendacyjny zachęcający pacjentów do korzystania z świadczeń placówek ochrony zdrowia o jakości potwierdzonej certyfikatem. Przystąpienie do Programu Przyjazna Przychodnia - Współpraca Sieciowa rozpoczyna się od zgłoszenia udziału. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z naszym audytorem (dane poniżej) lub o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego

 
Od dnia 8 maja 2013 roku każdy Uczestnik reprezentujący placówkę lecznictwa otwartego może wybrać jedną z dwóch dostępnych procedur przystąpienia do programu:


Weryfikacja

W ramach procedury weryfikacji biuro programu bada, czy zgłaszana placówka spełnia następujące kryteria:

Kryterium 1: Zadowoleni pacjenci
Kryterium 2: Funkcjonalna infrastruktura placówki i jej oznakowanie
Kryterium 3: Wdrożone standardy obsługi pacjenta
Kryterium 4: Przestrzegane prawa pacjenta
Kryterium 5: Innowacyjność placówki

Procedura jest niskokosztowa. Rezultatem weryfikacji jest raport pokazujący poziom spełnienia kryteriów. W przypadku pozytywnej weryfikacji placówka uzyskuje certyfikat "Przyjazna Przychodnia" oraz godło promocyjne "Przyjazna Przychodnia" i przystępuje do Współpracy Sieciowej.

Uwaga! Przy zgłoszeniu do 10 czerwca 2014 - 10% rabatu!

Audyt Przyjazna Przychodnia

Audyt realizowany w Państwa placówce, nie wymaga skomplikowanych formalności i przebiega (od chwili kontaktu z audytorem i umówienia terminu wizyty) w kilku zaledwie krokach:

Krok 1: Pierwsza wizyta audytowa

Podczas pierwszej wizyty audytowej audytor wraz z konsultantem - audytorem badają efektywność placówki w następujących obszarach:

- dostępność i obsługa pacjenta (godziny i organizacja przyjęć pacjentów, moduły e-przychodni, standardy komunikacji z pacjentem, komfort poczekalni, informacje dostępne w poczekalni),
- kompleksowość świadczonych usług diagnostycznych i opieki ambulatoryjnej,
- stosowanie metod promocji i informacji,
- budowanie potencjału organizacji (doskonalenie kadr, systemy motywacyjne).

Badanie efektywności składa się z dwóch części. Pierwsza to wizyta „Tajemniczego Pacjenta”. Drugą jest wywiad z menedżerem audytowanej placówki trwający około 2,5 godziny.

Krok 2: Druga wizyta audytowa i przekazanie raportu z audytu

W trakcie drugiej wizyty audytowej audytor omawia z menedżerem placówki raport z audytu, w tym propozycje usprawnień. Menedżer placówki otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w programie. Raport zawiera ocenę placówki w audytowanych obszarach oraz rekomendacje eksperckie dotyczące usprawnień na przyszłość. Zawiera także listę atutów wyróżniających placówkę w relacji do medianowej jednostki lecznictwa otwartego w Polsce.

Krok 3: Decyzja o certyfikacji i przyznaniu godła "Przyjazna Przychodnia"

Certyfikat i godło uzyskują placówki najwyżej ocenione w audycie. O wyróżnieniu decyduje Kapituła Programu "Przyjazna Przychodnia" w oparciu o rezultat oceny punktowej oraz o rekomendację audytora.

Krok 4: Pakiet świadczeń dla Partnerów programu "Przyjazna Przychodnia"

Certyfikat "Przyjazna Przychodnia" otwiera drogę do pakietu świadczeń na warunkach preferencyjnych. Na te świadczenia składają się: usługi promocji, dostęp do "Bazy Wiedzy", obsługi prawnej, szkoleń oraz programów doradztwa.


Formularz zgłoszeniowy

Wybierając pole „wyślij formularz” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez biuro Projektu w celu realizacji procesu rekrutacji oraz do czynności związanych z przekazywaniem informacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. NR 133, poz. 883).

Prosimy o podanie bezpośredniego numeru telefonu komórkowego do osoby kontaktowej – wydatnie ułatwi nam to szybki kontakt z Państwem. Jeśli z kolei kontakt z naszej strony nie nastąpi w ciągu 6 dni od wysłania zgłoszenia, uprzejmie prosimy o bezpośredni telefon do konsultanta-audytora:

tel. 32 793 73 27
tel. kom. 883 357 222
fax. 32 793 73 27POLE OBOWIĄZKOWE *

Nazwa placówki *
Adres e-mail *
Imię i nazwisko osoby   kontaktowej *
Numer telefonu osoby   kontaktowej *
Miejscowość *
Województwo *

  Mogą Państwo również zgłosić udział drogą e-mailową, przesyłając zgłoszenie zawierające: nazwę firmy zarządzającej placówką, miejscowość i województwo, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu osoby kontaktowej, adres email do kontaktu, na adres e-mail biura programu: biuro@przyjaznaprzychodnia.info