Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANDRZEJ PROSZEWSKI s.c.

 • Title

  http://rez.przyjaznaprzychodnia.info/static/photo2/mini/1/684-6174109.jpg

  thumb
 • Title

  http://rez.przyjaznaprzychodnia.info/static/photo2/mini/1/683-108576.jpg

  thumb
 • Title

  http://rez.przyjaznaprzychodnia.info/static/photo2/mini/1/301-3585328.jpg

  thumb
 • Title

  http://rez.przyjaznaprzychodnia.info/static/photo2/mini/1/685-6846350.jpg

  thumbInformacje o przychodni

 • Specjalizacja: alergolog, badania EKG, badania USG, dermatolog, endokrynolog, ginekolog, kardiolog, laryngolog, lekarz rodzinny, neurolog, okulista
 • Opis Przychodni
  Głównym celem działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Andrzej Proszewski s.c. jest opieka medyczna na najwyższym poziomie, a także stworzenie więzi pomiędzy pacjentami a lekarzem, który jak członek rodziny zna jej problemy i potrafi najlepiej im zaradzić.

  Placówka postawiła sobie za cel diagnozować i leczyć, najskuteczniej wykorzystując najnowsze, dostępne osiągnięcia medycyny. Z tego powodu jej personel stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, a standard pomieszczeń i sprzętu ulega systematycznemu ulepszaniu.
  W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjenci NZOZ A. Proszewski s.c. mogą korzystać z usług medycznych w następujących poradniach: podstawowej opieki zdrowotnej, kardiologicznej, ginekologicznej, laryngologicznej, dermatologicznej, neurologicznej, okulistycznej, psychiatrycznej, endokrynologicznej i alergologicznej. W ramach diagnostyki obrazowej za pomocą aparatu USG Doppler placówka wykonuje badania przepływów kończyn górnych i dolnych, tarczycy, echa serca. Wśród usług uzupełniających ofertę placówki należy wymienić: medycynę pracy, medycynę szkolną oraz świadczenia dla kierowców. Placówka wykorzystuje obecnie obiekt o pow. 550 m2. Jej najbliższe plany obejmują jednak zwiększenie tej powierzchni w celu uruchomienia nowych poradni, w tym poradni urologicznej.

  Zakład konsekwentnie likwiduje bariery uniemożliwiające korzystanie z obiektu przez osoby starsze i niepełnosprawne. Stwarza im również niestandardowe warunki obsługi - w ramach profilaktyki zdrowotnej wszyscy pacjenci podstawowej opieki zdrowotnej zapisani do NZOZ A. Proszewski s.c., którzy ukończyli 65 rok życia, szczepieni są przeciw grypie bezpłatnie.
  Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Szczegóły dotyczące czasu pracy poszczególnych poradni można sprawdzić na stronie przychodni. Rejestracji pacjentów dokonuje się telefonicznie i osobiście.


LokalizacjaFormularz kontaktowy