Szpital EuroMedic

 • Title

  http://rez.przyjaznaprzychodnia.info/static/photo2/mini/1/355-5076312.jpg

  thumb
 • Title

  http://rez.przyjaznaprzychodnia.info/static/photo2/mini/1/356-408526.jpg

  thumbInformacje o przychodni

 • Specjalizacja: anestezjolog, badania EKG, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania UKG, badania USG, chirurg, dermatolog, diagnostyka, ginekolog, internista, kardiochirurg, kardiolog, medycyna pracy, okulista, ortopeda, psycholog, reumatolog, radiolog
 • Opis Przychodni

  EuroMedic to wieloprofilowy, specjalistyczny szpital, zlokalizowany w centrum Katowic, w którym pacjent jest diagnozowany i leczony w obrębie jednego obiektu. W pracowniach diagnostycznych, poradniach specjalistycznych i na oddziałach szpitalnych oferowane są świadczenia medyczne z zakresu chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii, okulistyki, ortopedii oraz chirurgii ogólnej. Zabezpieczenie udzielanych świadczeń całodobowym zakładem diagnostyki obrazowej (TK, MR, RTG) oraz oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii pozwala na leczenie pacjentów najbardziej obciążonych. Niezawodna organizacja usług medycznych oraz komfort pacjentów są tu równie ważne jak nowatorskie metody leczenia. Szpital działa w oparciu o kontrakt z NFZ oraz komercyjnie - wybór zawsze należy do Pacjenta.

   

  Szpital EuroMedic to naturalny partner dla placówek leczenia ambulatoryjnego – dzięki współpracy z lokalnymi przychodniami pacjenci są szybciej diagnozowani, łagodniej przechodzą stres związany z leczeniem szpitalnym oraz czują się bezpieczniej wiedząc, że proces leczenia jest zintegrowany. Oddziały szpitalne oraz zakład diagnostyki obrazowej dostępne są dla Pacjentów w trybie całodobowym. W poradniach specjalistycznych świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. Szpital prowadzi również ostry dyżur okulistyczny oraz kardiologiczny, w tym pogotowie zawałowe z zabezpieczeniem oddziału kardiochirurgicznego oraz oddziału intensywnej opieki kardiologicznej.

   

  W trosce o wysoki standard obsługi pacjentów szpital EuroMedic uruchomił Centrum Obsługi Pacjenta. Umawianie i weryfikowanie statusu wizyt, rozwiązywanie problemów, organizacja usług dodatkowych (np. usługi asysty, koordynacji leczenia) informowanie o ofercie szpitala, koordynacja akcji profilaktycznych to tylko niektóre zadania COP. Kontakt z COP jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz osobiście.

   LokalizacjaFormularz kontaktowy • Kompleksowy przegląd zdrowia
  • Kompleksowy przegląd stanu zdrowia jest zestawem badań diagnostycznych oraz konsultacji dobranych pod kątem kompleksowej oceny stanu zdrowia. Efektem jest raport o stanie zdrowia wraz z rekomendacjami i zaleceniami dotyczącymi dalszej profilaktyki.
 • Diagnostyka do CCSVI
  • Zabieg CCSVI (przewlekła mózgowo-rdzeniową niewydolność żylna) polega na poszerzeniu naczynia (żyły szyjnej prawej, lewej lub żyły  śródpiersia) co umożliwia odpływ krwi żylnej z ośrodkowego układu nerwowego.