Referencje

"Stworzenie (…) przychodni przyjaznej pacjentowi, to zadanie wyjątkowo trudne. (…) Świadczy to o olbrzymiej odpowiedzialności tworzących je osób, które pomimo nieprzyjaznego otoczenia (…) podjęły ten trud i stworzyły przyjazną przychodnię".

- Jacek Krajewski, Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie

„Przez udział w Programie Przyjazna Przychodnia nasze placówki zyskały porady naprawdę dobrych ekspertów. Polecam”

- Andrzej Witek, sieć przychodni Centermed, Stowarzyszenie „Medycyna Polska”


„Audyty prowadzone w ramach programu „Przyjazna Przychodnia” pozwalają na podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Godnym pochwały jest zainteresowanie właścicieli i kierowników przychodni i praktyk udziałem w tych badaniach”.

- Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

„Takie projekty, jak realizowana właśnie „Przyjazna Przychodnia”, to także niezmiernie przydatny sprawdzian w określeniu różnic pomiędzy wizją kierownictwa przychodni jako usługodawcy i tego, jak postrzegają tę placówkę medyczną odbiorcy świadczonych w niej usług”.

- Damian Hegenbarth, Redaktor naczelny „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”

„Należy doprowadzić do sytuacji, w której pacjent ma wyznaczoną godzinę wizyty (i jest ona ściśle dotrzymywana), a jego kontakt z personelem medycznym i niemedycznym – odciążonym od tłumu pacjentów zniecierpliwionych długim oczekiwaniem – charakteryzował się będzie profesjonalizmem i życzliwością. Zadanie to jest wykonalne i mierzalne, chociażby przez takie inicjatywy jak „Przyjazna Przychodnia””.

- Witold Ponikło, Prezes Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia