Doradztwo

Realizowany przez nas i stanowiący wstęp do udziału w programie "Przyjazna Przychodnia" audyt to zaledwie początek naszych świadczeń na rzecz wyróżnionych placówek ochrony zdrowia. Przedsiębiorstwa mające status Partnerów programu „Przyjazna Przychodnia” zyskują także kompleksowe doradztwo - jego punktem wyjścia jest dokonana przez audytorów programu analiza sytuacji wyjściowej i nasza wiedza na temat zarówno trendów branżowych, jak i najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu listę realizowanych aktualnie programów doradczych. Pełne informacje na temat ich zakresu i warunków świadczenia usługi doradztwa dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników.

 

Tajemniczy Pacjent (TP) - badanie poziomu obsługi pacjentów w placówce ochrony zdrowia
 obiektywna ocena jakości w obsłudze pacjenta

System Promocji i Informacji (SPI) w placówce ochrony zdrowia
 stały wzrost liczby pacjentów w POZ i świadczeniach prywatnych

System Okresowej Oceny Pracownika (SOOP) w placówce ochrony zdrowia
 zmotywowani i lojalni pracownicy

Wsparcie rekrutacji pracowników w placówce ochrony zdrowia. Doradztwo personalne (WRP)
profesjonalny proces rekrutacji, ocena kompetencji oraz potencjału zawodowego kandydatów

Doradztwo w zakresie Systemu Zarządzania Jakością w placówce ochrony zdrowia (SZJ)
uporządkowanie organizacji, sprawna recertyfikacja

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością
Usługa wdrożenia systemu zarządzania jakością placówkom, które jeszcze go nie posiadają

Doskonalenie Systemu ZarządzaniaJakością
Wsparcie poprzez podjęcie działań doskonalących

Wsparcie w recertyfikacji Systemu ZarządzaniaJakością
Usługę wsparcia w recertyfikacji systemu proponujemy placówkom, które już posiadają wdrożony SZJ


Badanie zaangażowania i satysfakcji kadry w placówce ochrony zdrowia (ZSK)
Poprawa produktywności na każdym szczeblu organizacji

Zgłoś udział w programie i zyskaj dostęp na preferencyjnych warunkach do oferty doradztwa "Przyjazna Przychodnia"