2020.01.02 - Technologie w medycynie - 13.05.2019 r. Warszawa - zmiana terminu konferencji

      Nadeszła rewolucja w medycynie. Cyfryzacja, innowacje i wszelkiego rodzaju wdrożenia w dużej mierze spoczywają na barkach dyrektorów placówek medycznych.

      Czego potrzebują polskie szpitale przyszłości?

 

      Dzięki dokonaniom naukowców z dziedziny techniki i medycyny obserwujemy jak to, co jeszcze wczoraj było nieuleczalne, dziś przestaje zabijać. W dużym uproszczeniu tak działa współczesna medycyna. Jej najważniejszym i najistotniejszym sojusznikiem jest nowoczesna technologia, która stosowana jest w diagnostyce i leczeniu oraz administracji.

 

      Aplikacje mobilne, roboty wykonujące operacje, możliwość przesyłania i odbioru dokumentacji i zdjęć USG oraz rentgenu to efekt zachodzących zmian. Z pewnością, to nie koniec zmian jakie przyniesie cyfyryzacja. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych daje placówkom ochrony zdrowia możliwość lepszego dbania o zdrowie pacjentów.

 

W imieniu Organizatora zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji "Technologie w medycynie", która odbędzie się w dniu 13 maja 2020 roku w Warszawie.

 

>>Rejestracja online<<

 

W programie konferencji znajdzie się blok tematyczny "Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej - nowe regulacje i rekomendacje dla podmiotów leczniczych" przygotowany wspólnie przez koalicję 5 organizacji: Polskie Stowarzyszenie HL7, Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Polska Izba Informatyki Medycznej i Fundacja GS1 Polska
(Zakres tematyczny obejmie planowane nowe regulacje prawne w zakresie dokumentacji medycznej i raportowania zdarzeń medycznych, najważniejsze wyzwania dla szpitali w zakresie rozwoju systemów IT w roku 2020 oraz rekomendacje dla podmiotów medycznych związane z integracją systemów IT.)


W bloku merytorycznym znajdą się:

 • - "Otoczenie regulacyjne cyfryzacji w ochronie zdrowia - stan aktualny" - Jan Pachocki - Radca Prawny, DZP (Telemedyczna Grupa Robocza), 
 • - "Struktura i formaty dokumentacji medycznej" - Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7, 
 • - "Najważniejsze wyzwania dla podmiotów medycznych związane z cyfryzacją ochrony zdrowia"
  Wojciech Lorens - Dyrektor ds. Projektów, Medicover (Pracodawcy Medycyny Prywatnej)
  Andrzej Osuch - Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, LUX MED (Pracodawcy Medycyny Prywatnej), 
 • - "Cyfryzacja podmiotów medycznych z perspektywy dostawcy IT" - Tomasz Judycki - Prezes, Polska Izba Informatyki Medycznej, 
 • - "Zarządzanie przepływem leków i wyrobów medycznych w szpitalu" - Anna Gawrońska - Ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, Fundacja GS1. Ponadto prelekcje poprowadzą m.in.:

 • - dr Dobrawa Biadun - radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun - "Nowe technologie w medycynie – kiedy jest to eksperyment medyczny?", 
 • - Patryk Kuchta - Koordynator Zespołu Bezpieczeństwa Informacji, Zastępca IOD, Medicover Sp. z o.o.
  "Podstawy przetwarzania danych osobowych pacjentów w prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej i oceny jakości medycznej na gruncie projektu Kodeksu Branżowego Polskiej Federacji Szpitali", 
 • - Aneta Sieradzka - Prawnik, Sieradzka&Partners - "Cyberbezpieczeństwo w placówce medycznej". 

 

Grupa docelowa:

- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej, 

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej, 

- Przedstawiciele administracji publicznej, 

- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.  

 

Organizator gwarantuje bezpłatny udział dla grupy docelowej.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji.

Firmy chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem.

 

Organizator gwarantuje Uczestnikom: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

 

Zapraszamy do kontaktu z Organizatorem:

 

Pani Daria Biernacka

mobile: +48/531 375 811

e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl